Pædagogisk værktøj. Info

Oversigt over kategorier

Face:it er et materiale til at tale om de svære følelser

Læs mere her

Tal om følelserne med Bo

Bo er er metalansigt med flytbare magneter, som kan bruges til at udtrykke og aflæse følelser. 

Face-it er et pædagogisk og terapeutisk materiale.

Ansigtet har vist sig at være en stor hjælp i arbejdet med børn og andre som kan have svært ved at udtrykke sig følelsesmæssigt. 

I serien indgår:

  • Ansigter i forskellige farver
  • Brætspil
  • Samtalekort
  • Bøger
  • Humørmålere
  • og andre materialer

Shop pædagogiske materialer her:

Bøger om følelser

Malebøger

Malebøger om følelser

Læs mere her

Vores malebøger kan både bruges som samtalebøger og som rent malebøger.

Vi har lagt vægt på illustrationer som har naturalistiske udtryk. Tegneteknikker er brugt for at fremhæve en bestemt følelse og baggrunden illustrerer følelsen eller en bestemt situation.

Vi har forskellige etniciteter med for at ramme alle.

Vi har illustrationer om familie, søskende eller venner, for at give mulighed for samtaler om hvordan man kan have det sammen med andre.

Vores malebøger er delt op i emner om følelser og vi har pt om:

  • glade følelser

  • triste følelser

  • vrede følelser

Samtalebøger

Samtalebøger om konflikthåndtering

Løs konflikter

Læs mere her

Løs konflikter er samtalebøger om at løse konflikter.

Barnet/den unge kan inddrage sine egne historier og erfaringer, og det er altid muligt at blive inspireret af bogens computerillustrationer, spørgsmål og cases.

Pædagogisk materiale om at løse konflikter
Pædagogisk materiale om at løse konflikter
Pædagogisk materiale om at løse konflikter

Samtalebøger om følelser

Samtalebøger

Samtalebøger om følelser

Læs mere her

Samtalebøgerne kan bruges til at sætte  ord på de svære følelser.

De kan bruges enten sammen med eller uafhængigt fra malebøgerne.

De kan bruges som led i en personlig og social læring, hvor man kan tale om hvordan man selv og andre har det og hvilke situationer der kan være opstået.

Bøgerne kan bruges som konflikthåndtering.

Shop pædagogiske materialer her:

Lad os sammen skabe de bedste betingelser for børns trivsel

Hjælpemiddel